Кошик

Немає товарів

0,00 грн Доставка
0,00 грн Всього

Оформити

Валюта грн

Мова Українська

Розсилка

MAXA FASHION GROUP
Підписуйся та дізнавайся першою про знижки на новинки

Приєднуйтесь до нас у Instagram

Публічна оферта

Публічний договір купівлі-продажу

 

Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://maxacatalog.com/uk/ - Фізична  особа-підприємець Баштова Вікторія Сергіївна, чи уповноважена Власником особа, що надалі іменується «Продавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, що надалі іменуються «Покупець», продукцію під знаком для товарів та послуг «МАХА», зокрема, одяг, взуття, аксесуари тощо, в асортименті на умовах цього Публічного договору, що наведені нижче:

1. Терміни, які використовуються в Публічному договорі.

1.1. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України, надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

1.3. Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється:

шляхом замовлення Покупця, здійсненого через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://maxacatalog.com/uk/,

шляхом замовлення Покупця, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка за номером, вказаним в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://maxacatalog.com/uk/,

шляхом замовлення Покупця, здійсненого в роздрібних магазинах Продавця,

що свідчить про прийняття Покупцем Публічної оферти.

1.4. Товар – продукція під знаком для товарів та послуг «МАХА», зокрема, одяг, взуття, аксесуари тощо в кількості, асортименті та за ціною, що представлені в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://maxacatalog.com/uk/

1.5. Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://maxacatalog.com/uk/

- Фізична  особа-підприємець Баштова Вікторія Сергіївна

2. Акцептування Публічного договору.

2.1. Для Покупця підтвердженням повного і безумовного прийняття Публічної оферти є один з нижчеперелічених способів здійснення замовлення Покупцем, а саме:

2.1.1. замовлення Покупця, здійснене через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://maxacatalog.com/uk/;

2.1.2. замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснене за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номерами, вказаними за веб-адресою https://maxacatalog.com/uk/;

2.1.3. замовлення Покупця, здійснене в роздрібних магазинах Продавця ;

(способи, передбачені п.п. 2.1.1., 2.1.2. і 2.1.3. п. 2.1. Договору, далі по тексту разом або окремо іменуються «Замовлення»).

2.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

3. Предмет Публічного договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

3.2. Основні характеристики Товару містяться в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою сайту https://maxacatalog.com/uk/ в описі під кожним відповідним Товаром.

3.3. Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, характеристики тощо без попереднього повідомлення. Опис товару на сайті може містити неточності, можуть бути наявні невеликі відхилення, розбіжності та/або відмінності Товару щодо кольору, дизайну, оформлення, розміру, опису тощо, у порівнянні з його зображенням/фото, розміщеним  за веб-адресою сайту https://maxacatalog.com/uk/.

4. Якість Товару і гарантійний термін.

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості, або зразкам (еталонам). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником відповідного Товару.

5. Умови доставки Товару.

5.1. Доставка Товару здійснюється способами, які передбачені в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою - https://maxacatalog.com/uk/ на момент здійснення Замовлення Покупцем.

5.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України.

5.3. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.4. У разі доставки Товару третіми особами (кур'єрською службою, експедиторською службою і т.п.), відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе відповідна третя особа.

5.5. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю в протягом 5 (пʼяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

5.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту оплати 100 % (ста відсотків) вартості Товару будь-який передбачений способом.

6. Ціна та порядок оплати Товару.

6.1. Ціна Товару визначається на підставі цін, вказаних в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://maxacatalog.com/uk/ на момент здійснення Замовлення Покупцем і вимагає підтвердження Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

6.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару в наступному порядку: в разі наявності Товару на складі у Продавця Покупець зобов'язується сплатити 100 % (сто відсотків) вартості Товару в день отримання Товару.

6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі виставленого Продавцем рахунку або в інший спосіб, узгоджений Продавцем і Покупцем. Всі платежі здійснюються в національній грошовій одиниці України - гривні.

6.4. Оплата Покупцем Товару проводиться одним з наступних способів:

6.4.1. готівкою;

6.4.2. перерахуванням коштів на поточний рахунок Продавця в банківській установі. Днем здійснення платежу є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Продавець та / або Покупець звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічним договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення Публічного договору внаслідок дій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і / або запобігти розумними способами.

7.3. Наявність і тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) мають бути належним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу.

8. Термін дії Публічного договору.

8.1. Публічний договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

8.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

8.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

8.2.2. за рішенням суду;

8.2.3. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

9. Інші умови.

9.1. Всі спори і суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

9.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають вирішенню в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9.3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

9.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

9.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченій реєстраційними та установчими документами, документами бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

9.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації названої вище мети.

9.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він (Покупець) з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

9.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти» виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

9.11. Покупець дозволяє доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

9.12. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою роздрібного магазину у м. Дніпро.

Місцезнаходження та реквізити Продавця:

Фізична особа-підприємець Баштова Вікторія Сергіївна

Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Казакова, буд. 4 А, кв. 70/74

Телефон: +380676351903

E-mail: maxa.fashion@gmail.com×
Здравствуйте! Оставьте номер, и мы Вам перезвоним!
Позвоните мне!